8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet คาสิโนพรีเมียม 8xbet คาสิโนสด 8xscore 8xbet 8xbet | เว็บไซต์เดิมพัน 8xbet เข้าสู่ระบบ เดิมพันกับ 8xbet 8xbet คาสิโนถูกกฎหมาย 8xbet คาสิโนออนไลน์อันดับ ผลบอลสด

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ทั่วไป 21 มิ.ย. 67
2 วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ทั่วไป 21 มิ.ย. 67
3 ขอแสดงความยินดีกับครูพงษ์นรินทร์ อินทนนท์ ได้รับตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปรางค์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั่วไป 20 พ.ค. 67
4 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 19 พ.ค. 67
5 ประกาศสอบคัดเลือกนักการภารโรง โรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 17 พ.ค. 67
6 ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 13 พ.ค. 67
7 ประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนปกติ 1/2567 ทั่วไป 7 พ.ค. 67
8 ประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนพิเศษ(MEP/SM) 1/2567 ทั่วไป 7 พ.ค. 67
9 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ทั่วไป 4 พ.ค. 67
10 กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานและกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยาภาพนักเรียน ทั่วไป 4 พ.ค. 67
11 ประกาศ รับย้ายนักเรียนระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 18 เม.ย. 67
12 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าห้องเรียนพิเศษ (MEP) และห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ระดับชั้นอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 21 ก.พ. 67
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง MEP ทั่วไป 16 ก.พ. 67
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ อนุบาล 2 ห้อง MEP ทั่วไป 16 ก.พ. 67
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง SM ทั่วไป 16 ก.พ. 67
16 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ทั่วไป 30 ม.ค. 67
17 ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษา "เตี่ยตงหนี่" ป.1-6 ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 30 ม.ค. 67
18 สอบชิงทุนการศึกษา ระดับอนุบาล ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 30 ม.ค. 67
19 คุณชนนิกานต์ นิมอัศววานิช ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
20 ผปค. ด.ช.กฤติเดช ขันทอง ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
21 ผปค.ด.ญ.ฐิตา นามติ๊บ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
22 ผปค.ด.ช.โอภาส อัครดำรงเวช ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
23 ผปค.ด.ช.ปภาวิน วรยศ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
24 คุณอรชรีวรรณ คนอยู่ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
25 คุณสมศักดิ์ แสนบัวบาน ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
26 ผปค ด.ญ.พิมพ์พัช ศรีเจริญ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
27 ผปค. ด.ช.ภราดร ประดิษฐ์ษร ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
28 ผปค. ด.ช.ภราดร ประดิษฐ์ษร ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
29 ผปค. ด.ญ.ณัชชา แปงกันยา ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
30 ผปค. ด.ช.วรกร เอกอนันต์กุล ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
31 ร้านเดชาการไฟฟ้า ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
32 ร้านเทพบูรณกิจ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
33 ร้านเช่าชุดธนพร ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
34 ร้านวิรัตน์ อลูมินั่ม ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
35 ร้านลัคกี้ ซุปเปอร์สโตร์ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
36 ผปค ด.ช.ธนวฤนท์ ใบยา ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
37 ผปค ด.ช.ปณชัย ใบยา ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
38 ผปค ดช วรกันต์/ด.ช.วรภัทร เขมะศิริ ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
39 ผปค ดช.วรกันต์ /ดช.วรภัทร เขมะศิร ผู้ใหญ่ใจดีร่วมร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันเด็ก 2567และกิจกรรมกรีฑานักเรียน 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 67
40 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง ประกาศผลการจัดห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ทั่วไป 1 พ.ค. 66
41 ประกาศกำหนดการดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 1 พ.ค. 66
42 ประกาศผลการจัดห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ทั่วไป 1 พ.ค. 66
43 รับสมัครคักเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 ตำแหน่ง ทั่วไป 25 เม.ย. 66
44 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 1 มี.ค. 66
45 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 17 ก.พ. 66
46 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ปีการศึกษา 2566 ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 16 ก.พ. 66
47 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2566 ของระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 16 ก.พ. 66
48 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา "เตี่ยตงหนี่" ของโรงเรียนบ้านปรางค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 15 ก.พ. 66
49 ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านปรางค์ ระดับชั้นชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 15 ก.พ. 66
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Mini English Program:MEP) ทั่วไป 10 ก.พ. 66
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (SM) ทั่วไป 10 ก.พ. 66
52 สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด กิจกรรมปฐมพยาบาล กิจกรรมคหกรรม ทั่วไป 27 ม.ค. 66
53 รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 25 ม.ค. 66
54 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ ปีการศึกษา 2564 ของนางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 6 ต.ค. 65
55 ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ทั่วไป 24 ก.ค. 65
56 รายชื่อนักเรียนระดับ อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 26 เม.ย. 65
57 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 24 มี.ค. 65
58 ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วันที่ 10-11 มี.ค. 65 ทั่วไป 9 มี.ค. 65
59 ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วไป 6 มี.ค. 65
60 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 22 ก.พ. 65
61 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 17 ก.พ. 65
62 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 17 ก.พ. 65
63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM) ทั่วไป 11 ก.พ. 65
64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP) ทั่วไป 11 ก.พ. 65
65 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา "เตี่ยตงหนี่" ของระดับชั้น ป.1-6 และรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 ทั่วไป 3 ก.พ. 65
66 ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.น่าน เขต 2 ทั่วไป 3 ก.พ. 65
67 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่องหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยสถานการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั่วไป 3 ก.พ. 65
68 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๒ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ทั่วไป 1 ก.พ. 65
69 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 14 ม.ค. 65
70 ขอเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านปันของขวัญให้เด็กๆ ทั่วไป 2 ม.ค. 65
71 ด้วยจิตคารวะจากศิษย์บ้านปรางค์และเพื่อนร่วมงาน ทั่วไป 23 ก.ย. 64
72 การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ทั่วไป 1 ก.ย. 64
73 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาภาษาอังกฤษ ทั่วไป 17 ส.ค. 64
74 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง ทั่วไป 3 ส.ค. 64
75 ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 23-30 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 22 มิ.ย. 64
76 ประกาศเปิดเรียนตามปกติ ยกเว้นพื้นที่เสี่ยงให้ปรับแผนเรียนออนไลน์ ทั่วไป 18 มิ.ย. 64
77 ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 15-19 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 15 มิ.ย. 64
78 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่ 15-19 มิถุนายน 2564 ทั่วไป 15 มิ.ย. 64
79 ขอให้นักเรียนเดินทางกลับจังหวัดน่านก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทั่วไป 11 พ.ค. 64
80 แนวการปฏิบัติในการจับฉลาก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วไป 11 พ.ค. 64
81 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง เลื่อนการจับสลาก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 30 เม.ย. 64
82 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง เลื่อนการจับสลาก รายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 21 เม.ย. 64
83 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 21 เม.ย. 64
84 เลื่อนกำหนดวันจับฉลากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ทั่วไป 20 เม.ย. 64
85 ประกาศผลการจัดห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ทั่วไป 16 เม.ย. 64
86 โรงเรียนบ้านปรางค์ รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องเรียนปกติ) ทั่วไป 5 เม.ย. 64
87 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ รายงานตัว มอบตัว จับสลาก ในวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 09.00น.-11.00น. ณ โรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 2 เม.ย. 64
88 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านประเมินความพร้อมเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล2 และชั้นประถมศึกษาปีที่1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ปีการศึก ทั่วไป 19 มี.ค. 64
89 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมนักเรียนห้องเรียน MEP อ.2 และ ป.1 ทั่วไป 12 มี.ค. 64
90 ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านปรางค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 3 มี.ค. 64
91 ประกาศผลการสอบชิงทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านปรางค์ ระดับชั้นอนุบาล 2 - ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 3 มี.ค. 64
92 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 ทั่วไป 22 ก.พ. 64
93 ประกาศรับสมัครนักเรียน 2564 ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1 (ห้องเรียนปกติ) ทั่วไป 9 ก.พ. 64
94 ประกาศรับสมัครนักเรียน 2564 ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1 (ห้องเรียนMEP) ทั่วไป 9 ก.พ. 64
95 ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)(เพิ่มเติม) ทั่วไป 13 ม.ค. 64
96 ประกาศหยุดเรียนในกรณีพิเศษ ทั่วไป 5 ม.ค. 64
97 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั่วไป 3 ม.ค. 64
98 โรงเรียนบ้านปรางค์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อ-จัดจ้าง 1 ธ.ค. 63
99 การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2563 ทั่วไป 26 พ.ย 63
100 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ทั่วไป 22 พ.ย 63
101 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่โรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 30 ต.ค. 63
102 วันปิยมหาราช ทั่วไป 21 ต.ค. 63
103 ๑๓ ต.ค. น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ ทั่วไป 12 ต.ค. 63
104 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการท่านใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง ทั่วไป 8 ต.ค. 63
105 มุฑิตาจิตข้าราชการ ประจำปี2563 ทั่วไป 17 ก.ย. 63
106 โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ทั่วไป 12 ก.ย. 63
107 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ ทั่วไป 8 ก.ย. 63
108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปัวได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ทั่วไป 26 ส.ค. 63
109 12 สิงหา มหาราชินี ทั่วไป 11 ส.ค. 63
110 ประกาศเรียนครึ่งวัน ทั่วไป 5 ส.ค. 63
111 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ทั่วไป 3 ส.ค. 63
112 กิจกรรมวันไหว้ครู 2563 New Normal 30/07/2563 ทั่วไป 30 ก.ค. 63
113 นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั่วไป 4 ก.ค. 63
114 นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 4 ก.ค. 63
115 ผอ.ชิต คำชั่ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ทั่วไป 4 ก.ค. 63
116 การมารับ-ส่งเอกสารการเรียนทางไกล DLTV สัปดาห์ที่ 5 ทั่วไป 18 มิ.ย. 63
117 แจ้งการนักเรียนที่กลับจากต่างจังหวัด ทั่วไป 15 มิ.ย. 63
118 การรับ-ส่งแบบฝึกหัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วไป 14 พ.ค. 63
119 ขอเชิญคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านโรงเรียนบ้านปรางค์ร่วมรับชมการถ่ายทอดการประชุม ทั่วไป 29 เม.ย. 63
120 ประกาศ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ครูภาษาจีน) ทั่วไป 20 เม.ย. 63
121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทั่วไป 16 เม.ย. 63
122 ประกาศ รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 16 เม.ย. 63
123 อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั่วไป 3 เม.ย. 63
124 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพอพล สารถ้อย ทั่วไป 25 มี.ค. 63
125 ประกาศผล รายงานตัว มอบตัวห้องเรียนปกติ ทั่วไป 7 มี.ค. 63
126 ประกาศผลสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ(MEP)่่ ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 27 ก.พ. 63
127 กำหนดสอบ NT.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 26 ก.พ. 63
128 ประกาศห้องสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานห้องเรียนพิเศษ ทั่วไป 20 ก.พ. 63
129 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ห้องเรียนพิเศษ ทั่วไป 17 ก.พ. 63
130 ประกาศสอบห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนบ้านปรางค์ ทั่วไป 13 ก.พ. 63
131 พิธีสวนสนาม วันสถาปนายุวกาชาด ปี 2563 ทั่วไป 3 ก.พ. 63
132 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 3 ก.พ. 63
133 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ทั่วไป 6 ม.ค. 63
134 วันเด็กแห่งชาติ 2563 ทั่วไป 5 ม.ค. 63
135 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 2 ม.ค. 63
136 ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ทั่วไป 25 ธ.ค. 62
137 ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ทั่วไป 24 ธ.ค. 62
138 การจัดขบวนพาเหรดและนักกรีฑา ทั่วไป 13 ธ.ค. 62
139 8xbet pics ทั่วไป 3 ธ.ค. 62
140 สอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน ทั่วไป 3 ธ.ค. 62
141 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทั่วไป 12 พ.ย 62
142 ขอเชิญประชุม ทั่วไป 10 พ.ย 62
143 แจ้งการปิด-เปิดเรียน ทั่วไป 9 ต.ค. 62
144 เหรียญทองอันดับ 1 ของ สพป.น่าน เขต 2 ทั่วไป 5 ต.ค. 62
145 กตเวทิตาจิตแด่ครูเกษียณอายุราชการ ทั่วไป 26 ก.ย. 62
146 การสอบกลางปี ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 22 ก.ย. 62
147 ขอความร่วมมือในการรับส่งนักเรียน ทั่วไป 22 ก.ย. 62
148 8xbet app ทั่วไป 21 ก.ย. 62
149 กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2662 ทั่วไป 12 ส.ค. 62
150 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทั่วไป 12 ส.ค. 62
151 การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ MEP ทั่วไป 10 ส.ค. 62
152 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ทั่วไป 6 ส.ค. 62
153 Who will win Euro 2024??8Xbet ผล บอล สด คะแนน ทั่วไป 28 ก.ค. 62
154 พิธีทบทวนคําปฏิญาณและเดินสวนสนาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ทั่วไป 28 ก.ค. 62
155 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั่วไป 1 ก.ค. 62
156 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ทั่วไป 19 มิ.ย. 62
157 วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด ทั่วไป 19 มิ.ย. 62
158 ขอความร่วมมือในการนำรถรับ/ส่งนักเรียนในโรงเรียน ทั่วไป 17 มิ.ย. 62
159 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 11 มิ.ย. 62
160 ผอ.ชิต คำชั่ง กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองในปีการศึกษา 2562 ในวันเตรียมเปิดเรียน ทั่วไป 15 พ.ค. 62
161 8xscore.online ทั่วไป 14 พ.ค. 62
162 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6 พฤษภาคม 2562 ทั่วไป 6 พ.ค. 62
163 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ NT คะแนนเต็มร้อยละ 100 ทั่วไป 30 เม.ย. 62
164 วันผู้สูงอายุประจำปี 2562 ทั่วไป 12 เม.ย. 62
165 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย ทั่วไป 3 เม.ย. 62
166 ?ทรงพระเจริญ? 2 เมษายน 2562 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั่วไป 2 เม.ย. 62
167 แจ้งปฏิทินปิด - เปิดและกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน ทั่วไป 29 มี.ค. 62
168 เครือข่ายผู้ปกครอง ป.6/3 ร่วมมอบโต๊ะให้แก่โรงเรียน จำนวน 15 ตัว ทั่วไป 28 มี.ค. 62
169 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 28 มี.ค. 62
170 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET คะแนนเต็ม 100 ทั่วไป 27 มี.ค. 62
171 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 22 มี.ค. 62
172 ลงทะเบียนศิษย์เก่าลูกม่วง-เหลือง ทั่วไป 18 มี.ค. 62
173 วีดีโอการแสดงพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 18 มี.ค. 62
174 พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ทั่วไป 17 มี.ค. 62
175 รายงานตัว มอบตัวและจับฉลากนักเรียน ป.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 15 มี.ค. 62
176 รายงานตัว มอบตัว และจับฉลาก นักเรียน ชั้น อ.2 (ห้องปกติ ) ทั่วไป 14 มี.ค. 62
177 8xBet เว็บพนันบอลดีที่สุด 2024 - เว็บแทงบอลขั้นต่ำ10บาทที่ดีที่สุดตอนนี้ ทั่วไป 14 มี.ค. 62
178 Who will win Euro 2024??8Xbet ผล คะแนน ทั่วไป 6 มี.ค. 62
179 ประกาศโรงเรียนบ้านปรางค์ เรื่องการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ทั่วไป 2 มี.ค. 62
180 Who will win Euro 2024??8Xbet ตาราง คะแนน afc champions league ทั่วไป 1 มี.ค. 62
181 ประเทศชาติก้าวไกล ถ้าทุกคนร่วมใจไปเลือกตั้ง ทั่วไป 1 มี.ค. 62
182 Who will win Euro 2024??8Xbet ตาราง คะแนน ทุก ลีก ยุโรป ทั่วไป 27 ก.พ. 62
183 แทงบอลออนไลน์ 8xBet เว็บแทงบอล แทงบอลขั้นต่ำ10บาท แทงบอลออนไลน์ แทงบอล เว็บพนันบอลดีที่สุด2024 จึ้ง ทั่วไป 23 ก.พ. 62
184 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน MEP ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ทั่วไป 21 ก.พ. 62
185 8xBet-2024 เว็บแทงบอลไม่ผ่านเอเย่นต์ ทั่วไป 14 ก.พ. 62
186 ค่ายกิจกรรม MEP ทั่วไป 14 ก.พ. 62
187 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 8 ก.พ. 62
188 ประกาศผลสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 8 ก.พ. 62
189 Who will win Euro 2024??8Xbet ตาราง คะแนน t2 ทั่วไป 5 ก.พ. 62
190 Who will win Euro 2024??8Xbet ตาราง คะแนน บอล โลก ทั่วไป 29 ม.ค. 62
191 สอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 23 ม.ค. 62
192 คำขวัญวันครู 2562 ทั่วไป 15 ม.ค. 62
193 โรงเรียนบ้านปรางค์รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 9 ม.ค. 62
194 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ทั่วไป 7 ม.ค. 62
195 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทั่วไป 2 ม.ค. 62
196 เชิญร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 ทั่วไป 29 ธ.ค. 61
197 8xbet ทั่วไป 21 ธ.ค. 61
198 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 ทั่วไป 21 ธ.ค. 61