8xbet 8xscore 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet 8xbet คาสิโนพรีเมียม 8xbet คาสิโนสด 8xscore 8xbet 8xbet | เว็บไซต์เดิมพัน 8xbet เข้าสู่ระบบ เดิมพันกับ 8xbet 8xbet คาสิโนถูกกฎหมาย 8xbet คาสิโนออนไลน์อันดับ ผลบอลสด

อัลบัมทั้งหมด

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญ

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง

กิจกรรมเดินทางไกลยุวกาชาด

เด็กหญิงปรีชญา อินธรรม รับเกียรติบัตร "วัฒนธรรมวินิต" จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

รับเกียรติบัตรสอบวัดความรู้เชิดชูสถาบัน โรงเรียนปัว ปีการศึกษา 2563

ตรุษจีน ปีการศึกษา 2563

ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลและเกียรติบัตรเทศกาลโลกของกว่าง

Merry Chrismas and happy new year 2021

การติดตามผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)

มอบเกียรติบัตรบริษัทเสริมปัญญา

ต้อนรับครูบรรจุใหม่ระดับชั้นอนุบาล

กีฬาสี 2563

โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) มาศึกษาดูงาน

ต้อนรับครูใหม่ 3 ท่าน

รับรางวัลผลการสอบT-DET

ต้อนรับผู้อำนวยการนิตยา วรนุช

มอบเกียรติบัตรเทควันโด

โรงเรียนเมธังกราวาสมาศึกษาดูงาน

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ

งานแสดงมุฑิตาจิตและพิธีบายศรีสู่ขวัญครูเกษียณอายุราชการ 2563

การพัฒนาครูบรรณรักษ์ : รักการอ่าน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะกรรมการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2563

ศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลเลย จังหวัดเลย

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จาก สพป.น่าน เขต 2

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2563

สพป.เลย เขต 1 ศึกษาดูงาน

กิจกรรมวันไหว้ครู 2563

นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปรางค์

ผอ.ชิต คำชั่ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านปรางค์

ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2563

งานปรางค์ปริทัศน์ 62

สวนสนาม วันสถาปนายุวกาชาด ปี 2563 สนามกีฬากลางจังหวัดน่าน

พิธีสวนสนาม วันสถาปนายุวกาชาด ปี 2563 โรงเรียนบ้านปรางค์

สอบชิงทุนการศึกษา 2562

New York Team 2020

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การนำเสนอ IQA ระดับยอดเยี่ยม

กรีฑาสมาคมครูอำเภอปัว

ปัว 1 เกมส์

ประเมินคงสภาพความพร้อมโรงเรียนตามโครงการ MEP

รพสต.ปัว ออกตรวจสุขภาพช่องปากแก่นักเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

ต้อนรับครูพัชรี ศิริชาญ

ต้อนรับครูชุติกาญจน์ สุวรรณ

ต้อนรับครูศิริพร ยอดหล้า

คณะผู้บริหาร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ศึกษาดูงาน

เลี้ยงส่ง Miss Rongsenkala Imti Jamir

กิจกรรมอำลาครูเกษียณ 2562

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

งานแสดงมุฑิตาจิตและพิธีบายศรีสู่ขวัญครูเกษียณอายุราชการ 2562

เกษียณสุขสันต์ 62

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2562

กิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนห้องเรียนพิเศษ MEP

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานที่ รร.อนุบาลเชียงราย

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

บ้านวิทยาศาสตร์น้อย

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา2562

เรียนรู้ถิ่น แผ่นดินเกิด จังหวัดน่าน โดย. อบจ.น่าน

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2562

ผอ.ชิต คำชั่ง กล่าวต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองในปีการศึกษา 2562

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมห้องเรียนปกติ

กิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม MEP

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันผู้สูงอายุประจำปี 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561

เครือข่ายผู้ปกครอง ป.6/3 ร่วมมอบโต๊ะให้แก่โรงเรียน

พิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3

รายงานตัว มอบตัวและจับฉลากนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2562

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.6

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.3

สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ MEP

ค่ายกิจกรรม MEP

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2561