• โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนปัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

ดาวน์โหลด

ทั่วไป     ครั้ง วันที่
ใบสมัครครูอัตราจ้าง ดาวน์โหลด 0.40 MB 131 3 เม.ย. 62
ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด 2.29 MB 307 29 ม.ค. 62
เอกสารการเงิน     ครั้ง วันที่
เอกสารการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563     ครั้ง วันที่
ระเบียบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.07 MB 235 3 ก.พ. 63
ใบสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.12 MB 448 24 ม.ค. 62
ระเบียบการแต่งกายนักเรียน ดาวน์โหลด 2.85 MB 209 25 ม.ค. 62
Programs     ครั้ง วันที่
คู่มือ Scratch 2.0 สสวท. ดาวน์โหลด 18.18 MB 88 14 ต.ค. 63
คู่มือ Scratch 3.0 ดาวน์โหลด 1.61 MB 184 14 ต.ค. 63
คู่มือการใช้งาน scratch ดาวน์โหลด 11.62 MB 984 14 ต.ค. 63
สหกรณ์     ครั้ง วันที่
ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนบ้านปรางค์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 0.12 MB 60 6 ต.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมมสหกรณ์โรงเรียนบ้านปรางค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด 0.06 MB 2,311 6 ต.ค. 63
สภานักเรียน     ครั้ง วันที่