8xbet 8xscore 8xbet 8xbet
  • โรงเรียนบ้านปรางค์
    320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

  • โรงเรียนบ้านปรางค์
    320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบ้านปรางค์
320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
โทรศัพท์ 054791011 โทรสาร 054791011

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบ้านปรางค์

โรงเรียนบ้านปรางค์
320 หมู่ 3 ตำบลปัว  อำเภอปัว จังหวัดน่าน  551200
โทรศัพท์/โทรสาร.054 791011