8xbet 8xscore 8xbet 8xbet
 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • 327282474_574275387940213_112049799455978842_n.jpg

  สถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยุวกาชาด กิจกรรมปฐมพยาบาล กิจกรรมคหกรรม

 • 325666162_539513884800917_5725866619918715301_n.png

  รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

 • header.png

  ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

 • 1650972160-.png

  รายชื่อนักเรียนระดับ อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2565

 • 277305813_702092544251855_9024066230731042580_n.jpg

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

 • ปรับรูปแบบการสอ.jpeg

  ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน วันที่ 10-11 มี.ค. 65

 • 1646570833-.jpg

  ประกาศ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 • 1645589868- 2565.jpg

  เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

 •  MEP 2565_001.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (MEP)

 •  SM 2565_001.jpg

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SM)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร