8xbet 8xscore 8xbet 8xbet
  • โรงเรียนบ้านปรางค์
    320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

  • โรงเรียนบ้านปรางค์
    320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

2566 เด็กหญิงบุศราภร ชูเวช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปรางค์ สังกัด สพป.น่าน เขต 2 ทำหน้าพิธีกรดำเนินรายการ และกล่าวต้อนรับผู้บริหารเป็นภาษาอังกฤษ


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 - รับชม : 12 ครั้ง