8xbet 8xscore 8xbet 8xbet
  • โรงเรียนบ้านปรางค์
    320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

  • โรงเรียนบ้านปรางค์
    320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

นายองค์การ วงค์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์มอบผลการประเมิน The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ห้องเรียน MEP


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 - รับชม : 10 ครั้ง