• โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนสตรีศรีน่าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ โรงเรียนปัว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

 • โรงเรียนบ้านปรางค์
  320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

เด็กหญิงปรีชญา อินธรรม รับเกียรติบัตร "วัฒนธรรมวินิต" จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรแก่เด็กหญิงปรีชญา อินธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปรางค์รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ?วัฒนธรรมวินิต? เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น ในโอกาสนี้ นางนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน