8xbet 8xscore 8xbet 8xbet
  • โรงเรียนบ้านปรางค์
    320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

  • โรงเรียนบ้านปรางค์
    320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

เด็กหญิงปรีชญา อินธรรม รับเกียรติบัตร "วัฒนธรรมวินิต" จากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบเกียรติบัตรแก่เด็กหญิงปรีชญา อินธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปรางค์รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ?วัฒนธรรมวินิต? เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดเลือก เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น ในโอกาสนี้ นางนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลากลางจังหวัดน่าน