8xbet 8xscore 8xbet 8xbet
  • โรงเรียนบ้านปรางค์
    320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

  • โรงเรียนบ้านปรางค์
    320 หมู่ 3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2

ตรุษจีน ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นางนิตยา วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2563ณ ลานอาคารปรางค์ฉัตรแก้ว